تصویب نامه درخصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دو

   

  
شماره۷۵۶۰۱/ت۵۱۰۵۲هـ                 ۱۱/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به واحدهای استانی متناظر
معاونت حقوقی رئیس جمهور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت، کلیه وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی موظفند با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه شناسایی و با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نموده و فهرست مصادیق آن را به وزارت کشور و دفتر هیأت دولت اعلام نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
/ 0 نظر / 33 بازدید