قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

   

شماره۴۲۵۵۲/۱۵۴                                                                       ۲۹/۷/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره۱۵۰۳۶۷                                                                            ۱۰/۸/۱۳۹۱
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
«قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۲۵۵۲/۱۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲ تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

/ 0 نظر / 4 بازدید