یک فوریت طرح استفساریه اصلاح قانون تامین اجتماعی تصویب ش

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح استفساریه اصلاح موادی از قانونتامین اجتماعی موافقت کردند. نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز سه‌شنبه-۲۴ خرداد- مجلس شورای اسلامی یک فوریت استفساریه طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهاییجلوی اعمال سلایق سازمان ها در احتساب سنوات خدمتی مشاغل سخت گرفته می شود.

نمایندگان مردم یک فوریت این طرح را با ۱۴۲ رای موافق، ۱۰ رایمخالف و ۲۳ رای ممتنع مورد تصویب قرار دادند.

حسین دهدشتی یکی از طراحان این طرح در تشریح ضرورت و اهمیت احتسابقانونی سنوات خدمتی مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: سازمان‌ها در احتساب سنواتخدمتی مشاغل سخت و زیان‌آور سلیقه‌ای عمل می‌کنند به طوری که برخی از نهادها مانندتامین اجتماعی برای قانون مشاغل سخت شرط و شروط تعیین کرده‌اند.

نماینده آبادان با انتقاد از بی‌قانونی موجود در تامین اجتماعیگفت: سازمان تامین اجتماعی برای قانون مشاغل سخت شرط تعیین کرده و مقرر کرده است کهفقط کسانی می‌توانند تحت پوشش سنوات خدمتی قرار بگیرند که سابقه ۲۰ سال کارسختمداوم و یا ۲۵ سال کار متناوب داشته باشند.

دهدشتی ادامه داد: با توجه به آسیب‌ها و تنش‌های موجود در مشاغلزیان‌آور، بسیاری از شاغلین پس از ۱۵ تا ۱۷ سال آسیب می‌بینند و نمی‌توانند بهفعالیت خود ادامه دهند و به همین دلیل از حقوق خود محروم می‌شوند.

وی با اشاره به امضا و موافقت ۱۳۱ نفر از نمایندگان با طرح اصلاحقانون تامین اجتماعی گفت: در طرح حاضر تمهیداتی برای احقاق حقوق کارگران مشاغل سختو زیان‌آور اندیشیده شده که امیدواریم با تصویب یک فوریت آن، این اقدام مهم هر چهسریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد./ منبع معاونت امورحقوقی ومجلس

 

/ 0 نظر / 4 بازدید