ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرم

 


تاریخ: 06 خرداد 1394   کلاسه پرونده: 93/191  شماره دادنامه: 74

 

موضوع رأی: ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 38778/91/222-4/10/1391

 

شاکی: آقای احمد پیرنیاکان

 

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 7/2/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 38778/91/222-4/10/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" احتراماً، با وکالت از جانب آقای احمد پیرنیاکان نماینده بازنشسته سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی به استحضار عالی می رساند که موکل نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف بوده که در تاریخ 1/3/1385 بازنشسته شده است نامبرده مشمول 10 درصد افزایش حقوق موضوع تبصره 1 بند ب ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پست سازمانی وی را خارج از محدوده مشاغل مدیریتی اعلام کرده لذا به دلایل ذیل الذکر بر تصمیم متخذه مذکور در فوق معترضمی باشم.
اولاً: معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 33046/65551- 19/7/1379 که کپی آن به پیوست تقدیم می شود، نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کرده است.
ثانیاً: در نامه شماره 1904/9/3-د- 27/11/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه های معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 24599- 7/7/1371 و 41837 – 20/11/1370، موافقت شورای حقوق و دستمزد را با افزایش فوق العاده شغل روسای شورای عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، هیأت نظارت بانک مرکزی، هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار، معادل فوق العاده شغل مشاور وزیر و فوق العاده شغل اعضای شورا و هیأتهای مذکور و همچنین بازرس وزیر معادل فوق العاده شغل مشاور معاون وزیر و متصدیان شاغل رشته شغلی، کارشناس امور شرکتهای دولتی به میزان 20 درصد اعلام کرده است.
طی استعلامی که از طریق سازمان بازنشستگی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده، معاونت یاد شده در جواب استعلام طی نامه شماره 38778/91/222، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را مشمول مشاغل مدیریت ندانسته اند لذا نسبت به تصمیم ریاست امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معترض بوده استدعای ابطال آن و احقاق حق موکل را دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 575- 31/4/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً، عطف به پرونده شماره 09309980900015276 (کلاسه پرونده 93/191) و اخطاریه رفع نقص به استحضار عالی می رساند که مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 1 بند ب ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و هم اکنون شاغلان در سازمانهای دارایی استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از افزایش حقوق موضوع ماده فوق الذکر بهره مند هستند. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای ابراهیم زاده
مدیرکل محترم امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: استعلام
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 6595/ص/260-28/2/1391 در خصوص پست سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف اعلام می دارد:
با توجه به بررسیهای به عمل آمده، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی تلقی نمی گردد.- رئیس "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 9342/93/233-9/7/1393 اعلام کرده است که:
" دیوان عدالت اداری
دفتر هیأت عمومی
موضوع: شکایت آقای پیرنیاکان (ابطال نامه)
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره 9309980900015276- 31/4/1393 در خصوص شکایت مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت ( امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا) مکاتبه و هماهنگی به عمل آمد که به پیوست تصویر نامه شماره 143462/93/223/د- 10/6/1393 آن امور، به عنوان لایحه جوابیه ایفاد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. - رئیس "متن نامه شماره 143462/93/223/د- 10/6/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره 141850/93/233/د- 18/5/1393 موضوع دادخواست نامبرده اعلام می دارد:
همان طور که طی نامه شماره 38778/91/222-4/10/1391 امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل به عنوان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی شناخته نمی شود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق بند 1 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و نیز بندهای 5 و 4 همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهار نظر وپاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین رئیس امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صلاحیت و اختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخ گویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و بـا توجه بـه مراتب و صرف نظر از ماهیت نامه معترضٌ بـه، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نامه شماره 38778/91/222- 4/10/1391 رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/ 0 نظر / 32 بازدید