قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

ماده واحده ـ تبصره زیر به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه می‌شود:
       تبصره ـ کارمندان دستگاههای اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده‌ است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع روزنامه رسمی کشور  چهارشنبه - دوازدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۱

متن ماده 106 قانون جهت اطلاع بازدیدکنندگان محترم:

«ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) این قانون می‌‌باشد.»

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا

با سلام وصلوات بر محمد وال محمد در مورد الحاق ماده 106 خدمات مديريت كشوري كه كاركنان وكارگران در اضافه كاري حق بيمه وحتي ماليات نيز پرداخت ميكنند. تا حال اين زمان ها جزو سوابق بازنشستگي در صندوق تامين اجتماعي وديگر صندوقهاي بازنشستگي همانند صندوق حمايت وبازنشستگي آينده ساز مدَ نظر قرار نگرفته است؟ واجرا نشده است. ويا در صورت اجراي شدن ، ما كارگران بيمه اينده سازجهت جلوگيري از هرگونه احجاف در حقمان خواهشمنديم در نام بردن صندوق تامين اجتماعي براي اجراي قوانين نام صندوق بيمه اينده ساز نيز قيد شود تا بيش از اين شاهد اجحاف نباشيم با تشكر ودعاي خير