بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در خصوص دیه 1394

شماره۱۰۰/۳۴۷/۹۰۰۰                                                                    ۸/۱/۱۳۹۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲۵۴/ ۹ ۰۰۰                                                                    ۵/۱/۱۳۹۴
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.
رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

/ 0 نظر / 36 بازدید