سیاست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1384

      شورای پول و اعتبار در یکهزار و چهل و یکمین، یکهزار و چهل و سومین، یکهزار و چهل و چهارمین و یکهزار و چهل و پنجمین جلسات خود سیاستهای پولی سال 1384 را به شرح ذیل تصویب نمود:

1-1- براساس قانون برنامه چهارم و قانون عملیات بانکی بدون ربا, حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح شانزده درصد یکسان خواهد بود.ضمنا" تسهیلات یارانه ای در بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی وصادرات ازمحل  یارانه سود پیش بینی شده در بودجه سال 1384 پرداخت می شود.

1-2- نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال 1383 بدون تغییر خواهد بود.

2- شورای پول و اعتبار سقف اوراق قابل انتشار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع به میزان 12000 میلیارد ریال تعیین نمود که شامل 7000 میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و 5000 میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (17) قانون تسهیل نوسازی صنایع می‌باشد.

3- هدف رشد نقدینگی سال 1384 هماهنگ با برنامه چهارم توسعه معادل 24 درصد تعیین می‌گردد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است (پس از اصلاح بند ح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق از مجلس ) ضمن جایگزینی اوراق مشارکت بانک مرکزی موجود، حداکثر 7000 (هفت هزار) میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید منتشر نماید.

5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی در سطح 16 درصد تعیین می‌گردد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید