قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس

 

ماده واحده ـ به‌دولت اجازه داده ‌می‌شود در «گروه‌ مطالعات ‌بین‌المللی مس» عضویت یابد و نسبت ‌به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره ـ ماده(21) اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم(77) قانون‌اساسی اعمال می‌شود.

 

اساسنامه گروه مطالعات بین‌المللی مس

تأسیس

1ـ بدینوسیله گروه مطالعات بین‌المللی مس به منظور انجام مقررات و نظارت بر عملکرد موارد ذکر شده در این «اساسنامه» تأسیس می‌گردد.

هدف

2ـ هدف، تضمین پیشبرد همکاریهای بین‌المللی در زمینه مس از طریق گسترش اطلاعات قابل دسترس در خصوص اقتصاد بین‌المللی مس و فراهم‌کردن محلی برای تبادل نظر و رایزنی بین دولتها در زمینه مس می‌باشد.

تعاریف

الف ـ «گروه» به گروه مطالعات بین‌المللی مس به گونه‌ای که در این اساسنامه ایجاد شده است، اطلاق می‌گردد.

ب ـ «مس» به سنگ معدن و کنسانتره مس؛ مس پالایش شده و پالایش نشده شامل مس حاصل از منابع ثانویه، آلیاژهای مس؛ قراضه، باطله، پسماند و سرباره؛ تولیدات میانی و انواع دیگر محصولات مسی اطلاق می‌شود که ممکن است توسط گروه تعیین گردد.

پ ـ «اعضاء» به تمامی‌کشورها و سازمانهای بین دولتی به گونه‌ای که در بند(5) پیش‌بینی شده و پذیرش خود را به موجب بند (22) اعلام نموده‌اند اطلاق می‌گردد.

وظایف

4ـ گروه برای پیشبرد اهداف خود، وظایف زیر را عهده‌دار می‌گردد:

الف ـ انجام مشاوره‌ و تبادل اطلاعات در زمینه اقتصاد بین‌المللی مس

ب ـ بهبود آمارهای مربوط به مس

پ ـ به‌عهده گرفتن ارزیابی منظم وضعیت بازار و چشم‌انداز جهانی صنعت مس

ت ـ تقبل مطالعات در زمینه‌های مورد علاقه گروه

ث ـ تقبل فعالیتهای مربوط به تلاشهایی که توسط سازمانهای دیگر با هدف توسعه بازار مس و کمک به افزایش تقاضای مس انجام می‌شود.

ج ـ بررسی در زمینه مسائل یا مشکلات خاص موجود یا محتمل در اقتصاد جهانی مس

گروه، وظایف محوله فوق‌الذکر را بدون نقض حقوق هر عضو برای مدیریت تمامی جنبه‌های اقتصاد داخلی مس خود بدون خدشه به صلاحیت دیگر سازمانهای بین‌المللی در اموری که در حوزه اختیارات آنها قرار می‌گیرد، انجام خواهد داد.

عضویت

5 ـ عضویت در گروه برای همه کشورهایی که علاقمند به تولید یا مصرف یا تجارت بین‌المللی مس هستند و همچنین کلیه سازمانهای بین دولتی که مسؤولیتهایی در قبال مذاکرات، انعقاد قرارداد و اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی به ویژه موافقتنامه­های کالا دارند مفتوح است.

اختیارات گروه

6 ـ

الف ـ گروه برای انجام و حصول اطمینان از اجرای این اساسنامه، اختیارات مربوط را اعمال یا اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ب ـ گروه به طور مستقیم یا غیرمستقیم اختیار انعقاد قرارداد به قصد تجارت مس یا هر کالا و محصول دیگر یا هرگونه معاملات آتی و نیز تقبل تعهدات مالی با چنین اهدافی را ندارد.

پ ـ گروه، آیین کاری را که برای انجام وظایف محوله لازم به نظر می‌رسد و باید مطابق این اساسنامه باشد و با آن متضاد نباشد تصویب خواهد کرد.

ت ـ گروه اختیارتقبل هیچ تعهدی خارج از حیطه شمول این اساسنامه یا آیین کار را نخواهد داشت و از طریق اعضاء آن نیز چنین اجاز‌ه‌ای به آن داده نخواهد شد.

مقر

7ـ مقر گروه در مکان منتخب گروه در قلمرو یکی از کشورهای عضو قرار خواهد داشت، مگر آنکه گروه تصمیم دیگری اتخاذ نماید. گروه پس از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه در اسرع وقت موافقتنامه مقر را با دولت کشور میزبان منعقد خواهد کرد.

تصمیم‌گیری

8 ـ

الف ـ بالاتـرین اختـیارات تصمیم‌گیری گـروه براسـاس مـفاد این اسـاسنامه، به مجمع عمومی محول شده است.

ب ـ تصمیم‌گیری در گروه، کارگروه دائمی (موضوع بند 9)، کارگروهها و هیأتهای فرعی که ممکن است تأسیس گردند بر اساس اتفاق نظر و بدون رأی‌گیری، انجام خواهد شد مگر در مورد تصمیم­هایی که اتخاذ آنها براساس اکثریت آراء در این اساسنامه یا آیین‌کار، تصریح شده باشد.

پ ـ هر کشور عضو، حق یک رأی دارد.

کارگروه دائمی

الف ـ گروه، کارگروه دائمی را که شامل اعضائی از گروه است که تمایل خود را برای مشارکت در کار آن اعلام نموده‌اند تشکیل خواهد داد.

ب ـ کارگروه دائمی وظایفی را که گروه به آن محول می‌کند به‌عهده خواهد گرفت و در مورد تکمیل یا پیشرفت کار خود به گروه گزارش خواهد داد.

کارگروهها و یا هیأتهای فرعی

10ـ گروه می‌تواند علاوه بر کمیته دائمی، کارگروهها و هیأتهای فرعی دیگری را بر اساس ضوابط و شرایطی که خود تعیین می‌کند، ایجاد نماید.

دبیرخانه

11ـ

الف ـ گروه ‌باید دبیرخانه‌ای متشکل از یک دبیرکل و کارکنان ذی‌ربط مورد نیاز تشکیل دهد.

ب ـ دبیرکل، بالاترین مقام اجرائی گروه خواهد بود و در مورد اداره و اجرای این اساسنامه براساس تصمیم‌های اتخاذ شده توسط گروه، در قبال گروه پاسخگو خواهد بود.

همکاری با دیگران

12ـ

الف ـ گروه می‌تواند، ترتیباتی را برای مشاوره یا همکاری با سازمان ملل متحد، ارکان یا آژانسهای تخصصی آن و در صورت اقتضاء با سایر مؤسسات بین دولتی در نظر بگیرد.

ب ـ همچنین گروه می‌تواند ترتیباتی را به‌منظور حفظ ارتباط با دولتهای علاقمند غیرعضو، دیگر سازمانهای غیردولتی بین‌المللی و مؤسسات بخش خصوصی در صورت اقتضاء در نظر بگیرد.

پ ـ گروه یا هیأتهای فرعی آن طبق شرایط و ضوابطی که مورد توافق گروه یا هیأت‌های فرعی مزبور می‌باشد می‌توانند ناظرینی را برای حضور در اجلاسهای گروه دعوت نمایند.

ارتباط با صندوق عمومی

13ـ گروه می‌تواند به موجب بند (9) ماده (7) موافقتنامه ایجاد صندوق عمومی ‌برای کالاها، به‌منظور حمایت از پروژه‌هایی در زمینه مس با تأمین مالی از طریق حساب دوم گروه، طبق مفاد  این اساسنامه درخواست نماید تا به عنوان یک نهاد بین‌المللی کالا تعیین شود. تصمیم­ها در مورد حمایت از چنین پروژه‌هایی در حالت عادی براساس اجماع صورت می‌گیرد و اگر توافق نظر حاصل نشود تصمیم­ها می‌تواند با کسب حد نصاب دو سوم آراء اخذ شـود. گروه نباید هیچ‌گونه تعهد مالی در قبال چنین پروژه‌هایی را بر عهده بگیرد و همچنین نباید بعنوان سازمان اجرائی برای این‌گونه پروژه‌ها عمل کند. هیچ عضوی تنها به‌دلیل عضویتش در گروه نسبت به مسائل ناشی از دیون یا استقراض یا وام مربوط به سایر اعضاء و تشکلها در زمینه پروژه ها، مسؤول و پاسخگو نمی‌باشد.

وضعیت حقوقی

14ـ

الف ـ گروه دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد بود.

ب ـ وضعیت گروه در قلمرو کشور میزبان تابع موافقتنامه مقر بین دولت میزبان و گروه خواهد بود.

پ ـ گروه در سرزمین هر یک از اعضاء و با رعایت قوانین ملی آن کشور جهت اجرای وظایف خود و به­ویژه با رعایت جزء (ب) بند (6) فوق، صلاحیت انعقاد قرارداد، اکتساب یا فروش اموال منقول و اقامه دعوی را خواهد داشت.

تأمین بودجه

15ـ

الف ـ هر عضو باید سالانه مبلغی را که گروه طبق آیین کار تصویب می‌کند جهت تأمین بودجه پرداخت نماید. برای تعیین سهم هر عضو، پنجاه‌درصد(50%) کل بودجه بطور مساوی میان همه اعضاء تقسیم می‌گردد و بیست و پنج‌درصد(25%) میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل واردات و صادرات این کشورها در بخشهای سنگ معدن و کنسانتره (محاسبه شده بر حسب مس محتوا) و میزان مس پالایش شده و پالایش نشده تقسیم می‌شود و بیست و پنج‌درصد(25%) باقیمانده میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل تولیدات معدنی یا مصرف مس تصفیه شده هر عضو ـ هر کدام که بیشتر باشد ـ تقسیم می‌گردد. کلیه محاسبات نیز براساس آمار موجود سه ‌سال آخر انجام خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت هر عضو حداکثر می‌تواند ده‌درصد(10%) کل بودجه‌ای باشد که بین مابقی اعضاء به‌طور یکسان تراز شده است.

ب ـ گروه، سهم هر عضو را برای هر سال مالی بر اساس مقررات حق عضویت مندرج در آیین کار برحسب واحد پولی که گروه مشخص می‌نماید، تعیین خواهد کرد. پرداخت حق عضویت هر عضو براساس تشریفات قانون ‌اساسی آن صورت خواهد گرفت.

پ ـ علاوه بر مبالغ مشارکت در بودجه، گروه می‌تواند مبالغ اهداء شده از منابع خارجی را نیز بپذیرد.

آمار و اطلاعات

16ـ

الف ـ گروه باید اطلاعات آماری در ارتباط با تولید، تجارت، سهام و مصرف مس از جمله مصارف بازارهای خاص و صنایع مصرف‌کننده که برای اجرای مؤثر این اساسنامه مناسب به نظر می‌رسند و نیز اطلاعات موضوع جزء (ب) زیر را گردآوری و ساماندهی کند و آنها را در اختیار اعضاء قرار دهد.

ب ـ گروه باید در صورت اقتضاء ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان تبادل اطلاعات با دولتهای غیرعضو، سازمانهای غیردولتی و یا بین دولتی علاقمند فراهم شود تا از دوباره‌کاریها جلوگیری و دستیابی به آخرین اطلاعات قابل اعتماد و کامل در مباحث تولید، مصرف، سهام، تجارت بین‌المللی، قیمتهای منتشر شده و به رسمیت شناخته شده بین‌المللی مس،فناوری، تحقیقات و فعالیتهای توسعه‌ای صنعت مس و سایر عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مس، تضمین گردد.

پ ـ گروه تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید اطلاعاتی که توسط آن فراهم گردیده خدشه‌ای به محرمانه بودن فعالیتهای دولتها یا اشخاص و مؤسسات تجاری تولیدی، فرآوری، بازاریابی یا مصرف مس نزند.

گزارشها و ارزیابی سالانه

17ـ

الف ـ گروه باید انجام ارزیابی سالانه وضعیت جهانی مس و مسائل مربوط را در پرتو اطلاعات فراهم شده توسط اعضاء و دیگر اطلاعات تکمیلی منابع وابسته دیگر تقبل نماید. ارزیابی سالانه باید شامل بررسی ظرفیت پیش‌بینی شده تولید مس در سالهای آتی و چشم‌انداز تولید، مصرف و تجارت مس در سال تقویمی ‌بعدی باشد تا اعضاء را در ارزیابی وضعیت خود در حرکت در زمینه اقتصاد بین‌المللی مس یاری نماید.

ب ـ گروه باید جمعبندی نتایج ارزیابی سالانه خود را طی یک گزارش به اعضاء ارائه دهد. این گزارش و نیز سایر گزارشهای مطالعاتی ارائه شده به اعضاء در صورت صلاحدید گروه و طبق آیین کار آن می تواند در اختیار سایر طرفهای علاقمند قرار گیرد.

توسعه بازار

18ـ

الف ـ گروه ‌باید پیرامون راهها و روشهای افزایش تقاضا و توسعه بازار مس میان اعضاء و همچنین بین اعضاء و طرفهای ثالث مانند سازمانهای تحقیقات مس و گسترش بازار، ‌جلسات مشورتی برگزار نماید. در این چهارچوب مطالعات انجام شده توسط گروه در راستای توسعه بازار مس، به سازمانهای توسعه مس ارائه خواهد شد تا این سازمانها بتوانند از آنها در تهیه پیشنهادهای پروژه‌های توسعه بازار به منظور بررسی آنها توسط گروه استفاده نمایند. اجرای این پروژه‌ها به عهده سازمانهای توسعه بازار خواهد بود. گروه می‌تواند از طریق حساب دوم صندوق عمومی‌کالاها پروژه‌هایی را انتخاب و حمایت نماید.

ب ـ گروه باید در جهت تسهیل هماهنگی میان سازمانهای توسعه بازار و گسترش فعالیتهای توسعه بازار اقدام نماید.

مطالعات

19ـ

الف ـ گروه متعهد می‌شود ترتیبات مناسبی را اتخاذ کند تا مطالعات تخصصی مرتبط با اقتصاد بین‌المللی مس را به گونه­ای که مورد توافق گروه قرار گرفته است به‌عهده گیرد.

ب ـ این‌گونه مطالعات می‌تواند دربرگیرنده توصیه‌های عمومی یا ارائه پیشنهاداتی
به گروه باشد اما چنین توصیه‌ها یا پیشنهاداتی حق هر عضو را برای مدیریت تمامی جنبه‌های اقتصاد داخلی مس فسخ نمی‌کند و لطمه‌ای به صلاحیت سازمانهای بین‌المللی دیگر در اموری که در حوزه صلاحیت آنها قرار می‌گیرد نمی‌زند.

تعهدات اعضاء

20ـ اعضاء باید تمامی اهتمام خود را جهت همکاری و ترغیب نیل به هدف گروه به ویژه از طریق تأمین اطلاعات موضوع جزء (الف) بند(16) به‌کارگیرند.

اصلاحات و تجدید نظر

 21ـ این اساسنامه تنها در صورت اتفاق نظر گروه می‌تواند اصلاح شود.

لازم­الاجراء شدن

22ـ

الف ـ این اساسنامه به‌ طور قطعی، زمانی لازم‌الاجراء می‌شود که کشورهای عضوی که در مجموع حداقل هشتاددرصد(80%) تجارت مس را به گونه مندرج در پیوست این اساسنامه در اختیار دارند، به موجب جزء (پ) زیر پذیرش قطعی این اساسنامه را به آگاهی دبیر کل سازمان ملل متحد (که از این پس امین اسناد نامیده می‌شود) برسانند.

ب ـ این اساسنامه از زمانی که کشورهای عضوی که در مجموع حداقل شصت‌درصد (60%) تجارت مس را به گونه مندرج در پیوست این اساسنامه در اختیار دارند، به موجب جزء (پ) زیر پذیرش موقتی یا قطعی این اساسنامه را به آگاهی امین اسناد برسانند، به طور موقت لازم‌الاجراء می‌شود.

پ ـ هر کشور یا سازمان بین دولتی موضوع بند (5) که تمایل به عضویت در گروه را دارد باید به امین اسناد اعلام نماید که این اساسنامه را به صورت موقتی تا زمان اتمام تشریفات داخلی خود یا به صورت قطعی می‌پذیرد. هر عضوی که پذیرش موقت این اساسنامه را اعلام نموده است باید تلاش نماید تشریفات خود را ظرف سی‌وشش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اساسنامه یا تاریخ اعلام پذیرش موقتی خود ـ هر کدام که دیرتر باشند ـ تکمیل کند و مراتب را به امین اسناد اطلاع دهد. چنانچه کشور یا سازمان بین دولتی نتواند در مهلت زمانی فوق تشریفات خود را تکمیل نماید گروه می‌تواند مهلت زمانی را برای کشور یا سازمان بین دولتی مربوط تمدید نماید.

ت ـ اگر الزامات لازم‌‌الاجراء این اساسنامه تا 30 ژوئن 1990 میلادی (9/4/1369 هجری‌شمسی) تحقق نیابد، امین اسناد از آن دسته از کشورها و سازمانهای بین دولتی که پذیرش موقت یا قطعی این اساسنامه را اعلام نموده‌اند دعوت به‌عمل خواهد آورد تا در مورد لازم‌الاجراء شدن یا نشدن این اساسنامه تصمیم‌گیری نمایند.

ث ـ چنانچه این اساسنامه لازم‌الاجراء ‌شود امین اسناد باید در اسرع وقت اجلاس افتتاحیه گروه را برگزار نماید. در صورت امکان، موعد اجلاس باید حداقل یک‌ماه قبل از تاریخ آن به اطلاع اعضاء رسانیده شود.

انصراف

23ـ

الف ـ هر عضو می‌تواند در هر زمانی با ارائه اطلاعیه کتبی انصراف به امین اسناد و دبیرکل گروه، از عضویت در گروه انصراف دهد.

ب ـ انصراف از عضویت خدشه‌ای به هرگونه تعهد مالی که عضو از پیش متقبل شده است نخواهد زد و عضو مزبور را مستحق هیچ‌گونه تخفیفی در مورد پرداخت
حق عضویت خود در سالی که انصراف از عضویت در آن اتفاق می‌افتد نخواهد کرد.

پ ـ انصراف از عضویت شصت روز بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می‌شود.

ت ـ دبیرکل گروه باید هر عضو را از هرگونه اطلاعیه دریافتی به موجب این بند فوری آگاه نماید.

فسخ

24ـ

الف ـ گروه می‌تواند در هر زمانی با اکثریت دو سوم آراء کشورهای عضو در مورد فسخ این اساسنامه تصمیم‌گیری نماید. فسخ از تاریخی که گروه تصمیم می‌گیرد نافذ خواهد شد.

ب ـ علی‌رغم فسخ اساسنامه، گروه می‌تواند تا زمان لازم جهت رسیدگی به امور انحلال از جمله تسویه حسابها به کار خود ادامه دهد.

قید تحدید تعهد

25ـ هیچ‌گونه تحدید تعهدی را نمی‌توان در ارتباط با مفاد این اساسنامه در نظر گرفت.

 

پیوست

تجارت مس1

کشور

صادرات

واردات

کل تجارت

سهم

(در صد)

(1000 تن)

استرالیا

اتریش

بلژیک ـ لوکزامبورگ

بولیوی

برزیل

بلغارستان

کانادا

شیلی

چین

کوبا

دانمارک

فنلاند

150.7

24.2

222.6

1.0

2.3

1.0

635.1

1308.0

7.0

2.7

2.5

21.9

ــ

13.3

430.9

ــ

153.8

2.0

78.7

ــ

358.9

6.5

1.8

54.5

150.7

37.5

653.5

1.0

156.1

3.0

713.8

1308.0

365.9

9.2

4.3

76.4

1.41

0.35

6.12

0.01

1.46

0.03

6.69

12.26

3.43

0.09

0.04

0.72

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- میانگین سالانه 1982 تا 1986 میلادی(65 ـ 1360هجری‌شمسی) واردات و صادرات سنگ معدن و کنسانتره (محاسبه شده بر حسب مس محتوا) و مس پالایش شده و پالایش نشده برای کشورهایی که در کنفرانس مس سازمان ملل متحد در سال 1988 میلادی(1367هجری‌شمسی) شرکت کرده‌اند.

 

کشور

صادرات

واردات

کل تجارت

سهم

(در صد)

(1000 تن)

فرانسه

جمهوری دمکراتیک آلمان

جمهوری فدرال آلمان

یونان

مجارستان

هند

اندونزی

ایران (جمهوری اسلامی)

ایرلند

ایتالیا

ژاپن

ماداگاسکار

مکزیک

هلند

نروژ

پاناما

گینه جدید پاپوآ

پرو

فلیپین

لهستان

پرتغال

جمهوری کره

اسپانیا

سوئد

تایلند

ترکیه

اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

ایالات متحده آمریکا

یوگسلاوی

زئیر

زامبیا

15.1

13.5

70.7

ــ

ــ

ــ

90.4

41.7

0.9

13.1

55.4

ــ

122.0

7.6

53.5

ــ

171.5

343.4

217.1

177.1

3.1

4.2

86.4

81.6

ــ

ــ

103.3

32.1

187.9

16.5

508.4

500.5

358.7

62.5

713.0

23.7

34.0

64.6

17.4

ــ

0.2

355.7

1217.1

ــ

5.0

23.1

12.0

ــ

ــ

ــ

ــ

18.4

16.7

177.9

97.0

81.9

17.6

46.3

23.6

324.5

529.1

34.5

ــ

20.0

 

373.8

76.0

783.7

23.7

34.0

64.6

107.8

41.7

1.1

368.8

1272.5

ــ

127.0

30.7

65.5

ــ

171.5

343.4

217.1

195.5

19.8

182.1

183.4

163.5

17.6

46.3

126.9

356.6

717.0

51.0

508.4

520.5

3.50

0.71

7.34

0.22

0.32

0.61

1.01

0.39

0.01

3.46

11.92

ــ

1.19

0.29

0.61

ــ

1.61

3.22

2.03

1.83

0.19

1.71

1.72

1.53

0.16

0.43

1.19

3.34

6.72

0.48

4.76

4.88

 

جمع

5296.0

5.374.9

10670.9

100.00

 

قانون فوق مشتمل‌ بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  - منبع/ روزنامه رسمی منبع/ روزنامه رسمی یکشنبه ۱۳ آذر  1390

/ 0 نظر / 7 بازدید