تحویل نیم سکه بهار آزادی به جای بخشی ازمبلغ عیدی به کارمندان متقاضی

 

 بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاههای اجرایی موظفند به کارمندانی که تمایل به دریافت نیم سکه بهار آزادی به جای دریافت نقدی بخشی از پاداش عیدی دارند از طریق بانک مرکزی حواله (برگ بهادار)یک قطعه نیم سکه بهار آزادی به بهای سه میلیون ریال تحویل دهند. با تصویب هیات وزیران کارمندان متقاضی می توانند بجای دریافت بخشی ازپاداش عیدی، نیم سکه بهار آزادی دریافت کنند .

بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاههای اجرایی موظفند به کارمندانی که تمایل به دریافت نیم سکه بهار آزادی به جای دریافت نقدی بخشی از پاداش عیدی دارند از طریق بانک مرکزی حواله (برگ بهادار)یک قطعه نیم سکه بهار آزادی به بهای سه میلیون ریال تحویل دهند.
همچنین دستگاههای اجرائی موظفند فهرست کارکنان متقاضی را تا ده روز از تاریخ ابلاغ به وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) وبانک مرکزی ارسال تا خزانه داری نسبت به واریز وجه مربوط به نیابت از متقاضی به بانک مرکزی اقدام و بانک مرکزی حواله های مربوط را جهت توزیع به دستگاههای ذیربط ارائه کند.
هیات دولت بانک مرکزی را نیز موظف کرد درپایان شهریور 1391 نسبت به تحویل یک قطعه سکه نیم بهار آزادی و یا معادل ریالی آن به نرخ روز اقدام کند همچنین در صورت انصراف متقاضی قبل از موعد تحویل (پایان شهریور1391)ریال واریزی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل در قبال دریافت حواله مسترد می شود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاههای اجرایی موظف شدند مابه التفاوت مبلغ یادشده و میزان عیدی به مبلغ پانصد هزار ریال را نقدا به کارکنان مربوط پرداخت کنند .
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 25/11/1390 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی  ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده است


/ 0 نظر / 4 بازدید