# آیین_نامه_ها

تصویب‌نامه درخصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات ا

   شماره۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲هـ                       ۲۸/۱۰/۱۳۹۳تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت وزیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید